Vi bruker cookies for å tilpasse innhold og annonser, tilby funksjoner på sosiale medier og analysere trafikk. I tillegg deler vi informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnere innen sosiale medier, reklame og analyse. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt, godtar du informasjonskapslene våre.

Vilkår og betingelser

Generelle forretningsbetingelser 05.04.2007

§ 1 Kontraktsinngåelse/Bestillingsprosess

Du har muligheten ved hjelp av vår Internett-portal til å bestille de varene som er oppført der, på et Internett-skjema eller på telefon. Forutsatt at du har avgitt de opplysningene som er angitt for bestillingsprosessen og har sendt denne bestillingen, gir du oss et bindende tilbud. Telefon- eller Internettbestilling har her samme juridiske gyldighet. Ved bestillingen binder du deg til å akseptere disse generelle forretningsbetingelsene (GF) og til å kjøpe de bestilte artiklene. Når bestillingen din kommer til oss blir det bekreftet med en mottaksbekreftelse. Denne mottaksbekreftelsen betyr ikke at vi har akseptert bestillingen. Kontrakten trer i kraft når du har mottatt varene og akseptert disse, likevel senest etter utløp av de 14 dagene du har returrett.

§ 2 Generelle leverings- og betalingsbetingelser

Informasjoner om pakke- og forsendelseskostnader samt betalingsbetingelser finner du under leverings- og betalingsbetingelser på de respektive Internettportalene. Ved leveranser utenfor Tyskland forbeholder vi oss i enkelte tilfeller retten til å innskrenke betalingsmetodene.

§ 3 Kanselleringsinstruksjoner

Du kan kansellere kontrakten skriftlig (f.eks.  e-post) innen to uker uten å oppgi grunn. Kanselleringsfristen starter tidligst ved mottak av varene. Det er tilstrekkelig å ha avsendt kanselleringen eller varene innen kanselleringsfristen for å overholde denne. Kanselleringen skal sendes til:

e- post: dekkonline@delti.com eller
Adresse: Delticom AG, Brühlstraße 11, D-30169 Hannover, Tyskland.

Hvis du ønsker det, ber vi deg som en del av kanselleringen, om å angi grunnen for at du sender varene tilbake, og vi vil også gjerne motta andre informasjoner som er nødvendige for en rask og effektiv behandling. For at du ikke skal ha noe bryderi med å sende varen tilbake, henter vi dem hos deg og betaler fakturabeløpet tilbake til den bankforbindelsen vi har lagret hos oss. Du må altså ikke sende noen artikkel til administrasjonskontoret i Hannover (angivelse av adresse er lovbestemt).

§ 4 Lovbestemte konsekvenser av kansellering

Ved en gyldig kansellering skal de gjensidig mottatte ytelsene inklusive eventuell nytteverdi (f.eks. renter) tilbakeleveres. Dersom du helt eller delvis ikke kan levere tilbake det du har mottatt, eller bare levere tilbake i redusert tilstand, må du i tilfelle gi oss kompensasjon for dette. Ved overleveringen av varer gjelder ikke dette hvis den reduserte tilstanden utelukkende skyldes mottakskontrollen - omtrent slik det ville være mulig i en detaljhandel. Forøvrig kan du unngå erstatning av verdiforringelse dersom du ikke tar varen i bruk som eier, og ellers unngår enhver behandling som påvirker verdien av den. Både varer som kan sendes som pakke og varer som ikke kan sendes som pakke, vil bli hentet hos deg. Du må betale returutgiftene når den leverte varen stemmer med det som er bestilt, og når prisen på varen som returneres ikke overskrider Euro 40,-.

-Slutt på kanselleringsinstruksjonene-

§ 5 Vårt 30-dagers returtilbud

Vi ønsker at du skal være fornøyd med alle våre leveranser. Derfor kan du returnere alle varer du har kjøpt hos oss innen 30 dager. Dette løftet går lenger enn de lovbestemte betingelsene, hvor du bare har en returrett innen to uker etter at varen er mottatt. Unntatt fra denne frivillige 30-dagers returtilbudet, på samme måte som for den lovbestemte returretten i henhold til § 312b BGB (tysk sivil lovgivning), er levering av varer som er produsert etter kunden spesifikasjoner. Under denne bestemmelsen faller blant annet levering av komplette hjul, som vi produserer spesielt for hver enkelt kunde. Vårt returtilbud omfatter imidlertid ikke forsendelseskostnader. Det betyr at vi ved kundekontrakter som kanselleres etter utløpet av den lovbestemte kanselleringsfristen (fra den 15. til den 30. dagen), beregner en fast pris for returforsendelsen. Prinsipielt bærer selskaper forsendelseskostnadene. Mer informasjon, spesielt om størrelsen på forsendelseskostnader og om vårt 30- dagers returtilbud, finner du på de respektive Internettportalene. Vennligst bruk vår transportemballasje. Beskytt varene mot skader. Dekk skal pakkes to og to, rengjort og i forsendelsesklar tilstand. Pass spesielt på å beskytte komplette hjul på for og bakside med tilstrekkelig papp og pakketape. For skader som oppstår ved returforsendelse på grunn av mangelfull innpakning eller usakkyndig behandling, forbeholder vi oss retten til å gjøre erstatningskrav gjeldende. Transportbedriftene godtar bare varer med tilstrekkelig innpakning for transport. 
Retur av kompletthjul følger uten rettslige forpliktelser fra Delticoms side og skjer utelukkende mot betaling av den herved kontraktmessig avtalte forvaltningskostnaden på 950 NOK euro.

§ 6 Eiendomsforbehold

Vi beholder eiendomsretten til de varene vi har levert, helt til alle våre fordringer på deg eller på den som har mottatt varene, er betalt. Dette gjelder også for fordringer som er oppstått senere. For å gjøre vårt eiendomsforbehold gjeldende, har vi rett til å forlange øyeblikkelig utlevering av varer, uten unntak for noen tilbakeholdelsesrett, unntatt dersom det finnes rettskraftig fastlagte eller ubestridte motkrav.

§ 7 Ansvar for mangler ved våre Internettportaler

Internettsidene blir tilbudt i den form som vi for hver av dem anser for å være den beste. Vi garanterer ikke at Internettportalene stemmer med dine krav og at de til enhver tid er tilgjengelige uten avbrudd, til riktig tid, sikkert, og feilfritt. Bruk av Internettportalene skjer på din egen risiko, spesielt overtar vi ikke noe ansvar for de resultater bruk av Internettportalene kan føre til, eller for riktigheten av de informasjoner som er hentet på Internettportalene.

§ 8 Beskyttelse av opphavsrett

Tekster, bilder, lyder, grafikk, animasjoner og videoer samt disposisjonen av dette på våre nettsider er underlagt beskyttelse ved loven om opphavsrett og andre beskyttelseslover. Innholdet på disse nettsidene må ikke kopieres, videreformidles, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart. Noen av våre nettsider inneholder også bilder som er opphavsrettsbeskyttet av tredjepart. Hvis ikke annet er angitt, er alle varemerker på våre nettsider mønster- beskyttet. Det blir ikke gitt noen lisenser for bruk av vårt eller tredjeparts åndsverk på våre nettsider.

§ 9 Informasjonsplikter

Ved registreringen må du gi informasjoner om din adresse og person. Disse opplysningene som er forlangt i bestillingsprosessen, vil vi lagre for deg. Selvfølgelig kan du endre disse informasjonene ved bestillingen eller også senere under "Mine bestillinger" eller "Kontakt" (avhengig av portal). Etter registreringen får du et passord og en beskrivelse for din konto. Du må forsikre deg om at passordet og kontoen ikke blir gjort tilgjengelig for tredje person. Du er forpliktet til å informere Delticom umiddelbart om ethvert misbruk av passordet ditt eller kontoen din. Begge kontraktsparter kan til enhver tid si opp kontrakten uten å oppgi noen grunn. I slikt tilfelle vil Delticom stoppe din konto og slette alle informasjoner.

§ 10 Rettsinstans

Tysk (Forbundsrepublikken Tyskland) rett gjelder uten unntak. Bruk av enhetlig FN-handelsrett (Overenskomst for avtaler om internasjonalt varesalg v. 11.04.1980) er utelukket.

Prisene er (når ikke annet er nevnt) per stykk og er inkl. mva., i tillegg kommer fraktkostnader innenfor Norge.